לוח פעילויות

לוח פעילויות 2021.jpg

הכנה לתרגול

לבשו בגדים נוחים

בחורף – שכבות שמתחשבות בהתחממות תוך כדי תרגול

רצוי לא לאכול עד כשעתיים לפני התרגול. שתיה מועטה

נשים – יש ליידע אותי אם אתן במחזור/בהריון

לפני שיעור ראשון הגיעו כ- 10 דקות לפני